Com les formigues, a per les cigales

Després d'un treball col·lectiu immens les formigues hem aconseguit vertebrar i consolidar el campament. Tot i que tots els anys ens trobem amb les cigales (amb diferents noms) que ens furten, hem seguit guardant i a pas de formiga el treball dona resultats.

No han passat debades els anys de treball per a aconseguir fer un festival de música en valencià com ha sigut el Festaborigen de 2011. Són molts anys pas a pas i amb la col·laboració desinteressada de companys de lluita i grups musicals com el de Carles o Palau, el de Fran o Erik, el del company Eloi etc.

Això només ho hem fet unes poques formigues, imaginat si totes prenen consciència de formiga i anem a per les cigales, fer un festival de música es quedaria en res.