Els fins d'un moviment


Com fa un ratet li comentava a Víctor, per a que un moviment funcione ha de tindre definits, al meu parer, els seus objectius dins d'una estratègia. Li deia que, és essencial plantejar-se tres fases/etapes: 1.- L'objectiu final que marcarà tota la política a desenvolupar i amb el qual giraran els altres punts. 2.- Objectius a mitjà termini que ajuntant-los aconseguisquen l'objectiu final. I per últim, 3.- Xicotetes batalles i victòries fàcils que motiven a les persones involucrades.

La primera de totes en executar és l'acció diària, aquella que farà que la gent crega i estiga motivada amb el projecte i amb les idees per les quals s'ha creat. Més avant hem d'aconseguir objectius de mitjà termini, no només es viu de les xicotetes batalles/victòries ja que es pot arribar a un parany de satisfacció que no ens permeta avançar cap a objectius més grans, i a la fi a l'objectiu final desitjat. Els objectius mitjans són els que ens serviran poc a poc per a aconseguir l'objectiu final, que és allò que desitgem i que haurem estat treballant dia a dia, que amb decisives victòries haurem anat construint.

Un exemple gràfic d'aquesta idea seria la presa d'un castell medieval. El fi últim és fer-te amb el castell, però primer hauràs de destruir la muralla i aconseguir passar el riu que la volteja (xicotetes batalles). Això està molt be però no pots quedar-te ahí ja que quan tingues el forat per a passar dins et trobaràs amb les torres amb arquers. És per tant que hauràs de fabricar una catapulta per destrossar aquestes torres (objectiu mitjà) per finalment i una volta oberta l'esquerda a la muralla i desactivat les defenses prendre el castell, el teu objectiu final.

Por a la participació

S'ha demostrat que la gent no passa de la política, sinó dels polítics. Amb el 15-M, les Acampades i Indignats ha canviat en la gent la forma de percebre este affair. El que vol pràcticament la totalitat de la societat és que els polítics baixen al carrer, que s'impliquen. Humanitat. Sobretot ara amb la crisi, i el drama de veure al teu veí sent desnonat.

L'actual casta política té la percepció de que ells guanyen les eleccions o fan els seus corresponents pactes de govern i ja està, ja poden fer el que els done la gana. I si no estàs d'acord d'ací quatre anys tens l'opció de votar a un partit de l'oposició.

Però açò va a canviar, arribarem al dia en que els ciutadans decidiran el que volen fer al poble: quin model de turisme, de desenvolupament, en que es gasten els diners públics, etc.

Eixe dia, però, no l'aconseguirem sense demanar-lo, i és per això que la gent, al nostre poble també, s'està organitzant a les places per reclamar-ho. A Benissa comença el Diumenge 10 de Juliol en una reunió a la Placeta de l'Església Vella, a les 19h, per decidir i començar el camí cap a una assemblea popular.

Arribarà el dia en que decidirem tots els dies i no cada quatre any, i este dia està en les nostres mans que arribe més tard o més prompte. I per això tenen por.