L'àmbit local

Pareix que la solució a les crisis cícliques del capitalisme, al poder del mercat resideix en el potencial de l'economia local, recau sobre el poble. L'àmbit local, doncs, esdevé una oportunitat que no s'hauria de desaprofitar.

En xinés la paraula 'crisi' significa crisi, però també oportunitat. És per tant una bona oportunitat, sobretot per a les cooperatives. Crèdit cooperatiu que no s'invertisca a l'altra part del món sinó en iniciatives del poble. Agricultura ecològica, de km. 0, aliments produïts i consumits al mateix poble. Cooperatives de treball associat, que reparteixen els beneficis entre els treballadors, empreses democràtiques on compta la persona i no el benefici.